Баримтыг шинжлэн судлах гурав дахь шатны сонсгол Төрийн ордноо дөрөв дэх өдрөө үргэлжилж байна.

Өнөөдрийн сонсголоор арилжааны банкуудаар дамжуулан олгосон гурван багц зээлийн асуудлыг авч хэлэлцэх бөгөөд төслүүдтэй холбогдуулан 78 хүнийг гэрчээр дууджээ.

Б.Энхбаяр ЖДҮ-ийг нэмэгдүүлэх замаар ажлыг байрыг бий болгох 50 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй холбоотой шинжээчийн дүгнэлттэй холбоотой гэрчүүдээс асуулт асууж дууслаа.

Яг одоо Үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилтын хүрээнд Экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжиж, ажлын байр бий болгох 70 тэрбум төгрөг хүртэл төгрөгийн санхүүжилт олгосон асуудлыг авч хэлэлцэж байна.