Монгол Улсад 25 жилийн тэртээ Геологи уул уурхайн кадастрын бүртгэлийн байгууллага анх байгуулагдсан байдаг. Тэр цаг үеэс хойш өнөөгийн баялаг бүтээх нөхцлийг хуулийн хүрээнд бүрдүүлэн улс орны тэргүүлэх салбарт ажиллаж ирсэн хамт олон ийнхүү “Тэрбум мод” хөдөлгөөнд нэгдлээ.

Сонирхуулахад, 2014 оноос Геологи, уул уурхайн кадастрын бүртгэлийн системийн веб хувилбарыг нэвтрүүлснээр нийтэд кадастрын бүртгэл ил тод хүртээмжтэй болох нөхцөл бүрдсэн байдаг. Энэ хугацаанд нийт 16000 гаруй ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг олгож, 2015 оноос хойш зөвхөн сонгон шалгаруулалтаар 99.4 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлэн ажилласан байна.